Rodina serverů muny.cz:


Hlavní menu

Hledáme Frontend developera, Cognito.cz

Newsletter

Pokud si přejete dostávat informace o vývoji serveru, stačí vyplnit email a kliknout (pro registrované automaticky).


Registrujte se!

Pro stahování souborů a spřístupnění dalších služeb je nutné se zaregistrovat!

Zaslat zapomenuté heslo e-mailem


RSS feed

Po registraci můžete použít RSS feed nejnovějších aktualizací. Existuje i možnost vlastního feedu sledovaných předmětů.

Anketa

Momentálně neprobíhá žádná anketa.

Nabídka práce

Content marketing specialista

Pravidlo "obsah je král" není pro tebe jen vznešenou frází v hipsterských konferencí a kávových sedánků. Víš, že za kvalitním obsahem je velký kus tvrdé a systematické práce. Pokud jsi schopný tvořit obsah pro webové prezentace, sociální sítě, newslettery a zároveň vyhodnocovat výkon obsahové strategie, buď naším králem obsahu.

Co očekáváme od nového pracovníka:

 • perfektní češtinu
 • kreativní uvažování
 • houževnatost v překonávání překážek
 • neustálé sebevzdělávání se
 • schopnost spolupracovat v týmu
 • znalost správy sociálních sítí
 • zkušenosti s Google Analytics nebo jinými analytickými nástroji
 • zkušenosti s online PR
 • zkušenosti s direct mailingem
 • schopnost kupeckých počtů a práci s tabulkovým editorem
 • organizovanou osobnost

Místo: Brno

Více informací na www.cognito.cz.


Přeskočit na navigaci


Výuka a studijní materiály

prefixy: Bezpečnostní a strategická studia, Celofakultní, Environmentální studia, Evropská studia, Genderová studia, Mediální studia a žurnalistika, Mezinárodní vztahy, Politologie, Psychologie, Sociální antropologie, Sociální politika a sociální práce, Sociologie

kód název aktualizace soubory downloads

Bezpečnostní a strategická studia

zpět nahoru
BSS101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií 22.02.2017 18 2 618
BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií 22.02.2017 1 133
BSS111 Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby 12.11.2018 1 82
BSS151 Zbrojní politika 11.06.2015 1 130
BSS156 Organizovaný zločin 12.11.2018 1 52
BSS164 Bezpečnostní aspekty nové religiozity 12.12.2017 1 43

Celofakultní

zpět nahoru
CJVA2 Angličtina 2 10.05.2010 1 723
vpl149 Základy teorie organizace a řízení 07.03.2013 1 437

Environmentální studia

zpět nahoru
ENS101 Přehled environmentálních rizik 26.11.2012 2 413
ens107 Dějiny přírodních věd 06.04.2013 1 90
ENS114 Úvod do studia environmentalistiky 18.06.2018 2 151
ENS116 Zoologický přehled 09.07.2015 2 95
ENS118 Botanický přehled 07.07.2015 1 53
ENS247 Uvedení do biologie 30.10.2012 1 118
HEN404 Základy geografie 07.07.2014 1 25
HEN577 Příroda a kultura 31.05.2010 1 88

Evropská studia

zpět nahoru
EVS101 Moderní politické dějiny Evropy 24.01.2013 1 355
EVS104 Evropská integrace 07.07.2014 1 190
EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky 20.09.2011 1 693
EVS134 Úvod do studia lidských práv 18.06.2018 2 116

Genderová studia

zpět nahoru
GEN 103 GSS I. 07.07.2014 1 12
GEN101 Sociologické teorie genderu 13.05.2011 1 1 301
GEN102 Historie ženského hnutí a feminismu 16.01.2012 1 185
GEN103 Gebderová struktura společnosti I. 08.06.2018 16 3 715
GEN105 Gender a právo čR a EU 07.07.2014 1 114
GEN135 Světový film z aspektu gender a feministické teorie 16.01.2012 2 494
GEN503 Genderová struktura společnosti 10.06.2012 15 2 805
GEN504 Metodologie výzkumu genderové problematiky 04.06.2012 1 224
GEN506 Genderová struktura společnosti II. 07.07.2014 1 168

Mediální studia a žurnalistika

zpět nahoru
ZUR104 Úvod do mediálních a komunikačních studií 14.01.2020 5 3 971
ZUR105 Úvod do žurnalistiky 13.01.2020 2 1 420
ZUR106 Úvod do digitálních médií 25.01.2011 3 571
ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích 07.07.2014 1 494
ZUR110 Úvod do teorie masové komunikace: historické proměny výzkumu mediálních účinků 07.07.2014 1 415
ZUR130 Úvod do zpravodajství (dílna) 23.05.2013 2 1 235
ZUR135 Metody a techniky výzkumu médií 09.01.2011 7 752
ZUR138 Úvod do studia kultury 09.07.2013 3 1 903
ZUR139 Úvod do studia dějin médií 10.06.2012 5 4 280
ZUR142 Kyberkultura 16.01.2012 1 160
ZUR279 Kapitoly z dějin světových médií I 17.02.2013 2 379
ZUR293 Management a marketing multimédií 21.05.2013 1 79
ZUR427 Mediální projekt a produkt 17.01.2013 1 95
ZUR731a Úvod do teorie masové komunikace 10.06.2012 4 9 883
ZUR999 Bakalářská zkouška 03.12.2011 3 2 455

Mezinárodní vztahy

zpět nahoru
MVZ101 Úvod do mezinárodních vztahů 22.02.2017 1 204
MVZ104 Česká zahraniční politika 13.01.2011 7 1 050

Politologie

zpět nahoru
POL 104 Úvod do politologie 23.05.2013 10 226
POL 209 Polit.a sociální hnutí 06.04.2012 3 12
POL180 Politická filozofie 15.02.2012 1 281
POL196 Základy politologie pro nepolitology 27.01.2012 2 690
POL209 Politická a sociální hnutí 06.04.2012 3 26
POL234 Konflikty a světová politika I. (1914-1945) 04.01.2011 1 390

Psychologie

zpět nahoru
PH0151 Historie vývoje myšlení věd o člověku 31.12.2010 1 515
PSA_004 Matematické a statistické metody pro psychology I 10.11.2010 1 169
PSY 105 Psychologie kognitivních procesů 12.11.2018 1 7
PSY 124 Psychologie handicapu 07.07.2014 1 4
PSY101 Uvedení do psychologie 17.02.2013 14 7 899
PSY102 Psychlogie osobnosti 19.05.2017 8 4 886
PSY103 Vývojová psychologie I 12.11.2018 23 8 466
PSY104 Vývojová psychologie II 12.11.2018 13 5 733
PSY105 Psychologie kognitivních procesů 25.12.2012 16 8 216
PSY106 Psychologie emocí a motivace 27.05.2012 12 7 959
PSY107 Sociální psychologie I 12.11.2018 16 8 092
psy108 sociální psychologie 2 10.03.2013 6 3 751
PSY109 Aplikovaná sociální psychologie 21.05.2012 4 1 683
PSY110 Psychologie výchovy a vzdělávání 04.01.2012 3 1 503
PSY111 Metody personální práce 11.12.2012 2 545
PSY112 Metodologie psychologie (kvantitativní přístup) 22.02.2017 8 4 842
PSY113 Fyziologie člověka 07.07.2014 10 5 918
PSY117 Statistická analýza dat 07.07.2014 24 11 457
PSY118 Metodologie psychologie - kvalitativní přístup 01.06.2010 1 471
PSY128 Psychologie v běžném životě 11.06.2018 6 1 593
PSY130 Základy neurověd 12.11.2018 6 588
PSY142 Psychologie soužití v manželství a rodině 18.12.2012 6 2 065
PSY143 Psychologie adolescentů 10.11.2010 1 355
PSY146 Duševní hygiena 10.11.2010 3 332
PSY151 Kulturní antropologie 02.11.2017 7 1 774
PSY155 Psychologie kreativity 10.11.2010 2 235
PSY175 Základy psychopatologie 10.11.2010 1 245
PSY201 Řešení konfliktů 26.05.2011 3 841
PSY227 Praktikum raného vývoje 29.11.2010 1 89
PSY251 Aplikovaná psychologie osobnosti 04.01.2011 1 537
PSY252 Statistická analýza 2 09.05.2018 4 1 198
PSY253 Rozhovor a pozorování v psychologii 16.01.2012 2 270
PSY255 Psychologie individuálních rozdílů 10.01.2012 4 1 318
PSY258 Obecná psychologie - metakognice 17.06.2011 5 1 683
PSY259 Základy psychometriky 22.05.2012 2 1 087
PSY260 Aplikovaná vývojová psychologie 07.06.2011 2 562
PSY269 Dějiny psychologie (denní studium) 11.06.2015 1 400
PSY402 Psychodiagnostika dospělých 19.02.2018 2 216
PSY410 Klinická psychologie 19.02.2018 1 200
PSY451 Fyziologie člověka 12.11.2018 1 69
PSY458 Fundamental Neuroscience 12.11.2018 1 40
PSY479 Psychometrika: měření v psychologii 19.02.2018 3 435
PSY701 Uvedení do psychologie 07.07.2014 2 119
PSY707 Sociální psychologie I 07.07.2014 2 669
PSY710 Psychologie výchovy a vzdělávání 07.07.2014 1 192
PSY743 Psychologie adolescentů 07.07.2014 1 102
PSY747 Motivace dětí ve škole 20.01.2011 5 212
PSY761 Dějiny psychologie 07.07.2014 6 4 532
PSYSTA Státnice 03.07.2012 6 3 543

Sociální antropologie

zpět nahoru
SAN101 Úvod do sociální antropologie 22.02.2017 2 640
SAN102 Kritická interpretace náboženství 02.03.2010 2 522
SAN104 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí 02.03.2010 1 293
SAN234 Antropologie Intimity 28.05.2011 1 479
SAN777 Sex, intimita, antropologie 18.12.2011 3 871

Sociální politika a sociální práce

zpět nahoru
SPP102 Sociální politika 07.07.2014 7 5 444
SPP111 Filosofie a etika v sociální práci 02.02.2015 4 1 115
SPP128 Základy psychologie pro SPSP 22.02.2017 1 81
SPP204 Politika sociálních služeb 13.01.2020 2 360
SPP208 Sociální zabezpečení 01.06.2021 1 49
SPP218 Nestátní neziskový sektor 05.12.2022 1 8
SPP219 Sociologie pro sociální politiku a sociální práci 01.06.2021 2 678
SPP807 Etika v práci s lidmi 20.01.2011 2 403
SPP809 Teorie a politika pracovního trhu 20.01.2011 1 313
SPR101 Úvod do sociální práce 06.12.2012 1 353
SPR103 Teorie a metody sociální práce 31.05.2013 9 2 543
SPR104 Základy práva 22.02.2017 4 1 195
SPR105 Sociální právo 23.05.2013 1 243
SPR118 Kvantitativní výzkum 08.06.2013 1 655
SPR119 Kvalitativní výzkum 02.02.2015 1 271
SPR122 Sociální práce s rodinami 02.02.2015 1 206
SPR128 Základy psychologie pro SPR 21.08.2018 5 693
SPR129 Aplikace psychologie pro SPR 26.05.2017 1 98
SPR132 Statistika 21.01.2013 3 650
SPR207 Sociální problematika menšin 06.12.2012 3 487
SPR209 Sociální deviace pro SPR 05.01.2015 1 216
VPL132 Statistika 21.08.2018 1 127
VPL810 Evaluační výzkum 17.06.2012 1 1 186

Sociologie

zpět nahoru
SOC101 Úvod do sociologie 30.10.2019 27 15 876
SOC103 Obecné sociologické teorie 08.06.2018 23 13 876
SOC103a Proseminář k obecné sociologické teorii 08.06.2018 2 8
SOC104 Proseminář k úvodu do sociologie 08.06.2018 2 156
SOC105 Klasické sociologické teorie 07.06.2018 11 7 424
SOC106 Metodologie sociálních věd 08.06.2018 5 4 159
SOC107 Metody výzkumu v sociologii 11.06.2018 6 4 476
SOC108 Statistická analýza dat 11.06.2018 8 4 097
SOC109 Demografie 08.06.2018 8 5 475
SOC110 Sociální a kulturní aspekty mezinárodní migrace 11.06.2018 2 25
SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology 22.02.2017 3 1 325
SOC133 Sociologie kultury 11.06.2018 2 31
SOC142 Sociologie města 11.06.2018 2 33
SOC143 Sociologie bydlení a bytová politika 11.06.2018 4 663
SOC147 Základy marketingového výzkumu 11.06.2018 2 19
SOC151 Výběrová šetření v sociologii 11.06.2018 4 1 307
SOC154 Sociologie umění 28.11.2010 2 533
SOC156 Rasa, etnicita a sebeurčení v sociologické teorii a praxi 28.10.2012 6 1 052
SOC161 Historická sociologie 22.02.2017 1 39
SOC169 Seminář k Sociologii umění 27.01.2011 1 31
SOC183 The Sociological Imagination and the Development of Social Thought 26.05.2011 2 519
SOC188 Město: místo, prostor, společnost 17.01.2013 3 77
SOC192 Úvod do programu Stata 11.06.2018 2 20
SOC195 Mestá a sociálna zmena 21.02.2011 2 138
SOC197 Teoretické dědictví americké sociologie 08.06.2018 2 10
SOC254 Chapters in Cultural Sociology – Sociology of Performance 08.06.2018 2 69
SOC281 Sociologie občanské společnosti 11.06.2018 2 17
SOC286 Populism and Authoritarianism 11.06.2018 2 25
SOC607 Social Inclusion: Perspectives, practices and challenges within the Visegrad region 18.06.2018 2 17
SOC707 Metody výzkumu v sociologii 10.06.2012 1 255
SOC709 Demografie 15.05.2012 2 147
SOC751 Výběrová šetření v sociologii 24.01.2011 2 777
SOCSTA Státnice 26.05.2021 21 7 914