Rodina serverů muny.cz:


Hlavní menu

Hledáme Frontend developera, Cognito.cz

Newsletter

Pokud si přejete dostávat informace o vývoji serveru, stačí vyplnit email a kliknout (pro registrované automaticky).


Registrujte se!

Pro stahování souborů a spřístupnění dalších služeb je nutné se zaregistrovat!

Zaslat zapomenuté heslo e-mailem


RSS feed

Po registraci můžete použít RSS feed nejnovějších aktualizací. Existuje i možnost vlastního feedu sledovaných předmětů.

Anketa

Momentálně neprobíhá žádná anketa.

Nabídka práce

Content marketing specialista

Pravidlo "obsah je král" není pro tebe jen vznešenou frází v hipsterských konferencí a kávových sedánků. Víš, že za kvalitním obsahem je velký kus tvrdé a systematické práce. Pokud jsi schopný tvořit obsah pro webové prezentace, sociální sítě, newslettery a zároveň vyhodnocovat výkon obsahové strategie, buď naším králem obsahu.

Co očekáváme od nového pracovníka:

 • perfektní češtinu
 • kreativní uvažování
 • houževnatost v překonávání překážek
 • neustálé sebevzdělávání se
 • schopnost spolupracovat v týmu
 • znalost správy sociálních sítí
 • zkušenosti s Google Analytics nebo jinými analytickými nástroji
 • zkušenosti s online PR
 • zkušenosti s direct mailingem
 • schopnost kupeckých počtů a práci s tabulkovým editorem
 • organizovanou osobnost

Místo: Brno

Více informací na www.cognito.cz.


Přeskočit na navigaci


Výuka a studijní materiály

prefixy: Bezpečnostní a strategická studia, Celofakultní, Environmentální studia, Evropská studia, Genderová studia, Mediální studia a žurnalistika, Mezinárodní vztahy, Politologie, Psychologie, Sociální antropologie, Sociální politika a sociální práce, Sociologie

kód název aktualizace soubory downloads

Bezpečnostní a strategická studia

zpět nahoru
BSS151 Zbrojní politika 11.06.2015 1 130
BSS101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií 22.02.2017 18 2 753
BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií 22.02.2017 1 137
BSS164 Bezpečnostní aspekty nové religiozity 12.12.2017 1 45
BSS111 Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby 12.11.2018 1 85
BSS156 Organizovaný zločin 12.11.2018 1 58

Celofakultní

zpět nahoru
CJVA2 Angličtina 2 10.05.2010 1 726
vpl149 Základy teorie organizace a řízení 07.03.2013 1 447

Environmentální studia

zpět nahoru
HEN577 Příroda a kultura 31.05.2010 1 92
ENS247 Uvedení do biologie 30.10.2012 1 122
ENS101 Přehled environmentálních rizik 26.11.2012 2 422
ens107 Dějiny přírodních věd 06.04.2013 1 90
HEN404 Základy geografie 07.07.2014 1 31
ENS118 Botanický přehled 07.07.2015 1 53
ENS116 Zoologický přehled 09.07.2015 2 105
ENS114 Úvod do studia environmentalistiky 18.06.2018 2 158

Evropská studia

zpět nahoru
EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky 20.09.2011 1 700
EVS101 Moderní politické dějiny Evropy 24.01.2013 1 359
EVS104 Evropská integrace 07.07.2014 1 193
EVS134 Úvod do studia lidských práv 18.06.2018 2 122

Genderová studia

zpět nahoru
GEN101 Sociologické teorie genderu 13.05.2011 1 1 302
GEN102 Historie ženského hnutí a feminismu 16.01.2012 1 189
GEN135 Světový film z aspektu gender a feministické teorie 16.01.2012 2 496
GEN504 Metodologie výzkumu genderové problematiky 04.06.2012 1 224
GEN503 Genderová struktura společnosti 10.06.2012 15 2 852
GEN 103 GSS I. 07.07.2014 1 15
GEN105 Gender a právo čR a EU 07.07.2014 1 114
GEN506 Genderová struktura společnosti II. 07.07.2014 1 168
GEN103 Gebderová struktura společnosti I. 08.06.2018 16 3 731

Mediální studia a žurnalistika

zpět nahoru
ZUR135 Metody a techniky výzkumu médií 09.01.2011 7 780
ZUR106 Úvod do digitálních médií 25.01.2011 3 586
ZUR999 Bakalářská zkouška 03.12.2011 3 2 458
ZUR142 Kyberkultura 16.01.2012 1 165
ZUR139 Úvod do studia dějin médií 10.06.2012 5 4 299
ZUR731a Úvod do teorie masové komunikace 10.06.2012 4 9 901
ZUR427 Mediální projekt a produkt 17.01.2013 1 95
ZUR279 Kapitoly z dějin světových médií I 17.02.2013 2 383
ZUR293 Management a marketing multimédií 21.05.2013 1 82
ZUR130 Úvod do zpravodajství (dílna) 23.05.2013 2 1 236
ZUR138 Úvod do studia kultury 09.07.2013 3 1 917
ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích 07.07.2014 1 499
ZUR110 Úvod do teorie masové komunikace: historické proměny výzkumu mediálních účinků 07.07.2014 1 422
ZUR105 Úvod do žurnalistiky 13.01.2020 2 1 433
ZUR104 Úvod do mediálních a komunikačních studií 14.01.2020 5 4 007

Mezinárodní vztahy

zpět nahoru
MVZ104 Česká zahraniční politika 13.01.2011 7 1 055
MVZ101 Úvod do mezinárodních vztahů 22.02.2017 1 209

Politologie

zpět nahoru
POL234 Konflikty a světová politika I. (1914-1945) 04.01.2011 1 390
POL196 Základy politologie pro nepolitology 27.01.2012 2 695
POL180 Politická filozofie 15.02.2012 1 282
POL209 Politická a sociální hnutí 06.04.2012 3 26
POL 209 Polit.a sociální hnutí 06.04.2012 3 12
POL 104 Úvod do politologie 23.05.2013 10 256

Psychologie

zpět nahoru
PSY118 Metodologie psychologie - kvalitativní přístup 01.06.2010 1 475
PSA_004 Matematické a statistické metody pro psychology I 10.11.2010 1 169
PSY143 Psychologie adolescentů 10.11.2010 1 359
PSY146 Duševní hygiena 10.11.2010 3 332
PSY155 Psychologie kreativity 10.11.2010 2 244
PSY175 Základy psychopatologie 10.11.2010 1 245
PSY227 Praktikum raného vývoje 29.11.2010 1 93
PH0151 Historie vývoje myšlení věd o člověku 31.12.2010 1 515
PSY251 Aplikovaná psychologie osobnosti 04.01.2011 1 538
PSY747 Motivace dětí ve škole 20.01.2011 5 212
PSY201 Řešení konfliktů 26.05.2011 3 852
PSY260 Aplikovaná vývojová psychologie 07.06.2011 2 562
PSY258 Obecná psychologie - metakognice 17.06.2011 5 1 683
PSY110 Psychologie výchovy a vzdělávání 04.01.2012 3 1 514
PSY255 Psychologie individuálních rozdílů 10.01.2012 4 1 332
PSY253 Rozhovor a pozorování v psychologii 16.01.2012 2 270
PSY109 Aplikovaná sociální psychologie 21.05.2012 4 1 685
PSY259 Základy psychometriky 22.05.2012 2 1 087
PSY106 Psychologie emocí a motivace 27.05.2012 12 7 996
PSYSTA Státnice 03.07.2012 6 3 548
PSY111 Metody personální práce 11.12.2012 2 555
PSY142 Psychologie soužití v manželství a rodině 18.12.2012 6 2 090
PSY105 Psychologie kognitivních procesů 25.12.2012 16 8 314
PSY101 Uvedení do psychologie 17.02.2013 14 7 968
psy108 sociální psychologie 2 10.03.2013 6 3 779
PSY113 Fyziologie člověka 07.07.2014 10 5 925
PSY117 Statistická analýza dat 07.07.2014 24 11 533
PSY 124 Psychologie handicapu 07.07.2014 1 7
PSY701 Uvedení do psychologie 07.07.2014 2 127
PSY707 Sociální psychologie I 07.07.2014 2 674
PSY710 Psychologie výchovy a vzdělávání 07.07.2014 1 192
PSY743 Psychologie adolescentů 07.07.2014 1 103
PSY761 Dějiny psychologie 07.07.2014 6 4 536
PSY269 Dějiny psychologie (denní studium) 11.06.2015 1 400
PSY112 Metodologie psychologie (kvantitativní přístup) 22.02.2017 8 4 867
PSY102 Psychlogie osobnosti 19.05.2017 8 4 918
PSY151 Kulturní antropologie 02.11.2017 7 1 798
PSY402 Psychodiagnostika dospělých 19.02.2018 2 216
PSY410 Klinická psychologie 19.02.2018 1 204
PSY479 Psychometrika: měření v psychologii 19.02.2018 3 443
PSY252 Statistická analýza 2 09.05.2018 4 1 198
PSY128 Psychologie v běžném životě 11.06.2018 6 1 647
PSY103 Vývojová psychologie I 12.11.2018 23 8 551
PSY104 Vývojová psychologie II 12.11.2018 13 5 806
PSY 105 Psychologie kognitivních procesů 12.11.2018 1 11
PSY107 Sociální psychologie I 12.11.2018 16 8 159
PSY130 Základy neurověd 12.11.2018 6 609
PSY451 Fyziologie člověka 12.11.2018 1 69
PSY458 Fundamental Neuroscience 12.11.2018 1 41

Sociální antropologie

zpět nahoru
SAN104 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí 02.03.2010 1 297
SAN102 Kritická interpretace náboženství 02.03.2010 2 524
SAN234 Antropologie Intimity 28.05.2011 1 480
SAN777 Sex, intimita, antropologie 18.12.2011 3 880
SAN101 Úvod do sociální antropologie 22.02.2017 2 645

Sociální politika a sociální práce

zpět nahoru
SPP807 Etika v práci s lidmi 20.01.2011 2 405
SPP809 Teorie a politika pracovního trhu 20.01.2011 1 318
VPL810 Evaluační výzkum 17.06.2012 1 1 190
SPR101 Úvod do sociální práce 06.12.2012 1 357
SPR207 Sociální problematika menšin 06.12.2012 3 495
SPR132 Statistika 21.01.2013 3 661
SPR105 Sociální právo 23.05.2013 1 245
SPR103 Teorie a metody sociální práce 31.05.2013 9 2 585
SPR118 Kvantitativní výzkum 08.06.2013 1 658
SPP102 Sociální politika 07.07.2014 7 5 468
SPR209 Sociální deviace pro SPR 05.01.2015 1 219
SPP111 Filosofie a etika v sociální práci 02.02.2015 4 1 116
SPR119 Kvalitativní výzkum 02.02.2015 1 275
SPR122 Sociální práce s rodinami 02.02.2015 1 210
SPP128 Základy psychologie pro SPSP 22.02.2017 1 88
SPR104 Základy práva 22.02.2017 4 1 209
SPR129 Aplikace psychologie pro SPR 26.05.2017 1 99
SPR128 Základy psychologie pro SPR 21.08.2018 5 723
VPL132 Statistika 21.08.2018 1 131
SPP204 Politika sociálních služeb 13.01.2020 2 365
SPP208 Sociální zabezpečení 01.06.2021 1 58
SPP219 Sociologie pro sociální politiku a sociální práci 01.06.2021 2 686
SPP218 Nestátní neziskový sektor 05.12.2022 1 16

Sociologie

zpět nahoru
SOC154 Sociologie umění 28.11.2010 2 533
SOC751 Výběrová šetření v sociologii 24.01.2011 2 785
SOC169 Seminář k Sociologii umění 27.01.2011 1 36
SOC195 Mestá a sociálna zmena 21.02.2011 2 141
SOC183 The Sociological Imagination and the Development of Social Thought 26.05.2011 2 527
SOC709 Demografie 15.05.2012 2 147
SOC707 Metody výzkumu v sociologii 10.06.2012 1 255
SOC156 Rasa, etnicita a sebeurčení v sociologické teorii a praxi 28.10.2012 6 1 077
SOC188 Město: místo, prostor, společnost 17.01.2013 3 83
SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology 22.02.2017 3 1 350
SOC161 Historická sociologie 22.02.2017 1 52
SOC105 Klasické sociologické teorie 07.06.2018 11 7 460
SOC103 Obecné sociologické teorie 08.06.2018 23 13 959
SOC103a Proseminář k obecné sociologické teorii 08.06.2018 2 16
SOC104 Proseminář k úvodu do sociologie 08.06.2018 2 166
SOC106 Metodologie sociálních věd 08.06.2018 5 4 173
SOC109 Demografie 08.06.2018 8 5 489
SOC197 Teoretické dědictví americké sociologie 08.06.2018 2 17
SOC254 Chapters in Cultural Sociology – Sociology of Performance 08.06.2018 2 71
SOC107 Metody výzkumu v sociologii 11.06.2018 6 4 513
SOC108 Statistická analýza dat 11.06.2018 8 4 135
SOC110 Sociální a kulturní aspekty mezinárodní migrace 11.06.2018 2 28
SOC133 Sociologie kultury 11.06.2018 2 39
SOC142 Sociologie města 11.06.2018 2 40
SOC143 Sociologie bydlení a bytová politika 11.06.2018 4 666
SOC147 Základy marketingového výzkumu 11.06.2018 2 27
SOC151 Výběrová šetření v sociologii 11.06.2018 4 1 308
SOC192 Úvod do programu Stata 11.06.2018 2 32
SOC281 Sociologie občanské společnosti 11.06.2018 2 25
SOC286 Populism and Authoritarianism 11.06.2018 2 25
SOC607 Social Inclusion: Perspectives, practices and challenges within the Visegrad region 18.06.2018 2 17
SOC101 Úvod do sociologie 30.10.2019 27 15 994
SOCSTA Státnice 26.05.2021 21 7 928