Rodina serverů muny.cz:


Hlavní menu

Hledáme Frontend developera, Cognito.cz

Newsletter

Pokud si přejete dostávat informace o vývoji serveru, stačí vyplnit email a kliknout (pro registrované automaticky).


Registrujte se!

Pro stahování souborů a spřístupnění dalších služeb je nutné se zaregistrovat!

Zaslat zapomenuté heslo e-mailem


RSS feed

Po registraci můžete použít RSS feed nejnovějších aktualizací. Existuje i možnost vlastního feedu sledovaných předmětů.

Anketa

Momentálně neprobíhá žádná anketa.

Nabídka práce

Content marketing specialista

Pravidlo "obsah je král" není pro tebe jen vznešenou frází v hipsterských konferencí a kávových sedánků. Víš, že za kvalitním obsahem je velký kus tvrdé a systematické práce. Pokud jsi schopný tvořit obsah pro webové prezentace, sociální sítě, newslettery a zároveň vyhodnocovat výkon obsahové strategie, buď naším králem obsahu.

Co očekáváme od nového pracovníka:

 • perfektní češtinu
 • kreativní uvažování
 • houževnatost v překonávání překážek
 • neustálé sebevzdělávání se
 • schopnost spolupracovat v týmu
 • znalost správy sociálních sítí
 • zkušenosti s Google Analytics nebo jinými analytickými nástroji
 • zkušenosti s online PR
 • zkušenosti s direct mailingem
 • schopnost kupeckých počtů a práci s tabulkovým editorem
 • organizovanou osobnost

Místo: Brno

Více informací na www.cognito.cz.


Přeskočit na navigaci


Výuka a studijní materiály

prefixy: Bezpečnostní a strategická studia, Celofakultní, Environmentální studia, Evropská studia, Genderová studia, Mediální studia a žurnalistika, Mezinárodní vztahy, Politologie, Psychologie, Sociální antropologie, Sociální politika a sociální práce, Sociologie

kód název aktualizace soubory downloads

Bezpečnostní a strategická studia

zpět nahoru
BSS151 Zbrojní politika 11.06.2015 1 132
BSS101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií 22.02.2017 18 3 243
BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií 22.02.2017 1 142
BSS164 Bezpečnostní aspekty nové religiozity 12.12.2017 1 45
BSS111 Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby 12.11.2018 1 90
BSS156 Organizovaný zločin 12.11.2018 1 70

Celofakultní

zpět nahoru
CJVA2 Angličtina 2 10.05.2010 1 734
vpl149 Základy teorie organizace a řízení 07.03.2013 1 457

Environmentální studia

zpět nahoru
HEN577 Příroda a kultura 31.05.2010 1 98
ENS247 Uvedení do biologie 30.10.2012 1 131
ENS101 Přehled environmentálních rizik 26.11.2012 2 437
ens107 Dějiny přírodních věd 06.04.2013 1 93
HEN404 Základy geografie 07.07.2014 1 31
ENS118 Botanický přehled 07.07.2015 1 60
ENS116 Zoologický přehled 09.07.2015 2 213
ENS114 Úvod do studia environmentalistiky 18.06.2018 2 172

Evropská studia

zpět nahoru
EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky 20.09.2011 1 708
EVS101 Moderní politické dějiny Evropy 24.01.2013 1 371
EVS104 Evropská integrace 07.07.2014 1 195
EVS134 Úvod do studia lidských práv 18.06.2018 2 134

Genderová studia

zpět nahoru
GEN101 Sociologické teorie genderu 13.05.2011 1 1 306
GEN102 Historie ženského hnutí a feminismu 16.01.2012 1 191
GEN135 Světový film z aspektu gender a feministické teorie 16.01.2012 2 503
GEN504 Metodologie výzkumu genderové problematiky 04.06.2012 1 227
GEN503 Genderová struktura společnosti 10.06.2012 15 2 914
GEN 103 GSS I. 07.07.2014 1 16
GEN105 Gender a právo čR a EU 07.07.2014 1 115
GEN506 Genderová struktura společnosti II. 07.07.2014 1 170
GEN103 Gebderová struktura společnosti I. 08.06.2018 16 3 775

Mediální studia a žurnalistika

zpět nahoru
ZUR135 Metody a techniky výzkumu médií 09.01.2011 7 974
ZUR106 Úvod do digitálních médií 25.01.2011 3 593
ZUR999 Bakalářská zkouška 03.12.2011 3 2 475
ZUR142 Kyberkultura 16.01.2012 1 167
ZUR139 Úvod do studia dějin médií 10.06.2012 5 4 336
ZUR731a Úvod do teorie masové komunikace 10.06.2012 4 9 934
ZUR427 Mediální projekt a produkt 17.01.2013 1 100
ZUR279 Kapitoly z dějin světových médií I 17.02.2013 2 391
ZUR293 Management a marketing multimédií 21.05.2013 1 84
ZUR130 Úvod do zpravodajství (dílna) 23.05.2013 2 1 243
ZUR138 Úvod do studia kultury 09.07.2013 3 1 935
ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích 07.07.2014 1 504
ZUR110 Úvod do teorie masové komunikace: historické proměny výzkumu mediálních účinků 07.07.2014 1 429
ZUR105 Úvod do žurnalistiky 13.01.2020 2 1 448
ZUR104 Úvod do mediálních a komunikačních studií 14.01.2020 5 4 046

Mezinárodní vztahy

zpět nahoru
MVZ104 Česká zahraniční politika 13.01.2011 7 1 071
MVZ101 Úvod do mezinárodních vztahů 22.02.2017 1 221

Politologie

zpět nahoru
POL234 Konflikty a světová politika I. (1914-1945) 04.01.2011 1 391
POL196 Základy politologie pro nepolitology 27.01.2012 2 728
POL180 Politická filozofie 15.02.2012 1 288
POL209 Politická a sociální hnutí 06.04.2012 3 29
POL 209 Polit.a sociální hnutí 06.04.2012 3 16
POL 104 Úvod do politologie 23.05.2013 10 286

Psychologie

zpět nahoru
PSY118 Metodologie psychologie - kvalitativní přístup 01.06.2010 1 475
PSA_004 Matematické a statistické metody pro psychology I 10.11.2010 1 169
PSY143 Psychologie adolescentů 10.11.2010 1 370
PSY146 Duševní hygiena 10.11.2010 3 339
PSY155 Psychologie kreativity 10.11.2010 2 253
PSY175 Základy psychopatologie 10.11.2010 1 245
PSY227 Praktikum raného vývoje 29.11.2010 1 101
PH0151 Historie vývoje myšlení věd o člověku 31.12.2010 1 515
PSY251 Aplikovaná psychologie osobnosti 04.01.2011 1 538
PSY747 Motivace dětí ve škole 20.01.2011 5 224
PSY201 Řešení konfliktů 26.05.2011 3 877
PSY260 Aplikovaná vývojová psychologie 07.06.2011 2 562
PSY258 Obecná psychologie - metakognice 17.06.2011 5 1 685
PSY110 Psychologie výchovy a vzdělávání 04.01.2012 3 1 643
PSY255 Psychologie individuálních rozdílů 10.01.2012 4 1 382
PSY253 Rozhovor a pozorování v psychologii 16.01.2012 2 270
PSY109 Aplikovaná sociální psychologie 21.05.2012 4 1 694
PSY259 Základy psychometriky 22.05.2012 2 1 088
PSY106 Psychologie emocí a motivace 27.05.2012 12 8 038
PSYSTA Státnice 03.07.2012 6 3 574
PSY111 Metody personální práce 11.12.2012 2 570
PSY142 Psychologie soužití v manželství a rodině 18.12.2012 6 2 125
PSY105 Psychologie kognitivních procesů 25.12.2012 16 8 593
PSY101 Uvedení do psychologie 17.02.2013 14 8 161
psy108 sociální psychologie 2 10.03.2013 6 3 800
PSY113 Fyziologie člověka 07.07.2014 10 5 948
PSY117 Statistická analýza dat 07.07.2014 24 11 738
PSY 124 Psychologie handicapu 07.07.2014 1 23
PSY701 Uvedení do psychologie 07.07.2014 2 132
PSY707 Sociální psychologie I 07.07.2014 2 687
PSY710 Psychologie výchovy a vzdělávání 07.07.2014 1 196
PSY743 Psychologie adolescentů 07.07.2014 1 104
PSY761 Dějiny psychologie 07.07.2014 6 4 555
PSY269 Dějiny psychologie (denní studium) 11.06.2015 1 402
PSY112 Metodologie psychologie (kvantitativní přístup) 22.02.2017 8 4 884
PSY102 Psychlogie osobnosti 19.05.2017 8 4 997
PSY151 Kulturní antropologie 02.11.2017 7 1 823
PSY402 Psychodiagnostika dospělých 19.02.2018 2 223
PSY410 Klinická psychologie 19.02.2018 1 215
PSY479 Psychometrika: měření v psychologii 19.02.2018 3 451
PSY252 Statistická analýza 2 09.05.2018 4 1 201
PSY128 Psychologie v běžném životě 11.06.2018 6 1 861
PSY103 Vývojová psychologie I 12.11.2018 23 8 643
PSY104 Vývojová psychologie II 12.11.2018 13 6 300
PSY 105 Psychologie kognitivních procesů 12.11.2018 1 24
PSY107 Sociální psychologie I 12.11.2018 16 8 258
PSY130 Základy neurověd 12.11.2018 6 651
PSY451 Fyziologie člověka 12.11.2018 1 74
PSY458 Fundamental Neuroscience 12.11.2018 1 42

Sociální antropologie

zpět nahoru
SAN104 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí 02.03.2010 1 329
SAN102 Kritická interpretace náboženství 02.03.2010 2 529
SAN234 Antropologie Intimity 28.05.2011 1 482
SAN777 Sex, intimita, antropologie 18.12.2011 3 884
SAN101 Úvod do sociální antropologie 22.02.2017 2 655

Sociální politika a sociální práce

zpět nahoru
SPP807 Etika v práci s lidmi 20.01.2011 2 416
SPP809 Teorie a politika pracovního trhu 20.01.2011 1 321
VPL810 Evaluační výzkum 17.06.2012 1 1 196
SPR101 Úvod do sociální práce 06.12.2012 1 360
SPR207 Sociální problematika menšin 06.12.2012 3 497
SPR132 Statistika 21.01.2013 3 671
SPR105 Sociální právo 23.05.2013 1 249
SPR103 Teorie a metody sociální práce 31.05.2013 9 2 698
SPR118 Kvantitativní výzkum 08.06.2013 1 661
SPP102 Sociální politika 07.07.2014 7 5 569
SPR209 Sociální deviace pro SPR 05.01.2015 1 223
SPP111 Filosofie a etika v sociální práci 02.02.2015 4 1 146
SPR119 Kvalitativní výzkum 02.02.2015 1 281
SPR122 Sociální práce s rodinami 02.02.2015 1 211
SPP128 Základy psychologie pro SPSP 22.02.2017 1 94
SPR104 Základy práva 22.02.2017 4 1 229
SPR129 Aplikace psychologie pro SPR 26.05.2017 1 101
SPR128 Základy psychologie pro SPR 21.08.2018 5 756
VPL132 Statistika 21.08.2018 1 138
SPP204 Politika sociálních služeb 13.01.2020 2 368
SPP208 Sociální zabezpečení 01.06.2021 1 63
SPP219 Sociologie pro sociální politiku a sociální práci 01.06.2021 2 702
SPP218 Nestátní neziskový sektor 05.12.2022 1 34

Sociologie

zpět nahoru
SOC154 Sociologie umění 28.11.2010 2 533
SOC751 Výběrová šetření v sociologii 24.01.2011 2 792
SOC169 Seminář k Sociologii umění 27.01.2011 1 42
SOC195 Mestá a sociálna zmena 21.02.2011 2 150
SOC183 The Sociological Imagination and the Development of Social Thought 26.05.2011 2 531
SOC709 Demografie 15.05.2012 2 150
SOC707 Metody výzkumu v sociologii 10.06.2012 1 263
SOC156 Rasa, etnicita a sebeurčení v sociologické teorii a praxi 28.10.2012 6 1 123
SOC188 Město: místo, prostor, společnost 17.01.2013 3 107
SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology 22.02.2017 3 1 406
SOC161 Historická sociologie 22.02.2017 1 57
SOC105 Klasické sociologické teorie 07.06.2018 11 7 647
SOC103 Obecné sociologické teorie 08.06.2018 23 14 139
SOC103a Proseminář k obecné sociologické teorii 08.06.2018 2 29
SOC104 Proseminář k úvodu do sociologie 08.06.2018 2 201
SOC106 Metodologie sociálních věd 08.06.2018 5 4 194
SOC109 Demografie 08.06.2018 8 5 523
SOC197 Teoretické dědictví americké sociologie 08.06.2018 2 22
SOC254 Chapters in Cultural Sociology – Sociology of Performance 08.06.2018 2 75
SOC107 Metody výzkumu v sociologii 11.06.2018 6 4 574
SOC108 Statistická analýza dat 11.06.2018 8 4 501
SOC110 Sociální a kulturní aspekty mezinárodní migrace 11.06.2018 2 31
SOC133 Sociologie kultury 11.06.2018 2 51
SOC142 Sociologie města 11.06.2018 2 50
SOC143 Sociologie bydlení a bytová politika 11.06.2018 4 682
SOC147 Základy marketingového výzkumu 11.06.2018 2 43
SOC151 Výběrová šetření v sociologii 11.06.2018 4 1 311
SOC192 Úvod do programu Stata 11.06.2018 2 49
SOC281 Sociologie občanské společnosti 11.06.2018 2 92
SOC286 Populism and Authoritarianism 11.06.2018 2 81
SOC607 Social Inclusion: Perspectives, practices and challenges within the Visegrad region 18.06.2018 2 20
SOC101 Úvod do sociologie 30.10.2019 27 16 438
SOCSTA Státnice 26.05.2021 21 8 155