Rodina serverů muny.cz:


Hlavní menu


Newsletter

Pokud si přejete dostávat informace o vývoji serveru, stačí vyplnit email a kliknout (pro registrované automaticky).


Registrujte se!

Pro stahování souborů a spřístupnění dalších služeb je nutné se zaregistrovat!

Zaslat zapomenuté heslo e-mailem


RSS feed

Po registraci můžete použít RSS feed nejnovějších aktualizací. Existuje i možnost vlastního feedu sledovaných předmětů.

Anketa

Momentálně neprobíhá žádná anketa.

Nabídka práce

Content marketing specialista

Pravidlo "obsah je král" není pro tebe jen vznešenou frází v hipsterských konferencí a kávových sedánků. Víš, že za kvalitním obsahem je velký kus tvrdé a systematické práce. Pokud jsi schopný tvořit obsah pro webové prezentace, sociální sítě, newslettery a zároveň vyhodnocovat výkon obsahové strategie, buď naším králem obsahu.

Co očekáváme od nového pracovníka:

 • perfektní češtinu
 • kreativní uvažování
 • houževnatost v překonávání překážek
 • neustálé sebevzdělávání se
 • schopnost spolupracovat v týmu
 • znalost správy sociálních sítí
 • zkušenosti s Google Analytics nebo jinými analytickými nástroji
 • zkušenosti s online PR
 • zkušenosti s direct mailingem
 • schopnost kupeckých počtů a práci s tabulkovým editorem
 • organizovanou osobnost

Místo: Brno

Více informací na www.cognito.cz.


Přeskočit na navigaci


Výuka a studijní materiály

prefixy: Bezpečnostní a strategická studia, Celofakultní, Environmentální studia, Evropská studia, Genderová studia, Mediální studia a žurnalistika, Mezinárodní vztahy, Politologie, Psychologie, Sociální antropologie, Sociální politika a sociální práce, Sociologie

kód název aktualizace soubory downloads

Bezpečnostní a strategická studia

zpět nahoru
BSS151 Zbrojní politika 11.06.2015 1 19
BSS101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií 09.07.2015 17 1 471

Celofakultní

zpět nahoru
vpl149 Základy teorie organizace a řízení 07.03.2013 1 234
CJVA2 Angličtina 2 10.05.2010 1 632

Environmentální studia

zpět nahoru
ENS118 Botanický přehled 07.07.2015 1 11
HEN404 Základy geografie 07.07.2014 1 16
ENS116 Zoologický přehled 09.07.2015 2 31
ens107 Dějiny přírodních věd 06.04.2013 1 70
HEN577 Příroda a kultura 31.05.2010 1 76
ENS247 Uvedení do biologie 30.10.2012 1 90
ENS101 Přehled environmentálních rizik 26.11.2012 2 305

Evropská studia

zpět nahoru
EVS104 Evropská integrace 07.07.2014 1 74
EVS101 Moderní politické dějiny Evropy 24.01.2013 1 212
EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky 20.09.2011 1 477

Genderová studia

zpět nahoru
GEN 103 GSS I. 07.07.2014 1 8
GEN105 Gender a právo čR a EU 07.07.2014 1 55
GEN506 Genderová struktura společnosti II. 07.07.2014 1 101
GEN102 Historie ženského hnutí a feminismu 16.01.2012 1 150
GEN504 Metodologie výzkumu genderové problematiky 04.06.2012 1 160
GEN135 Světový film z aspektu gender a feministické teorie 16.01.2012 2 402
GEN101 Sociologické teorie genderu 13.05.2011 1 649
GEN503 Genderová struktura společnosti 10.06.2012 15 2 144
GEN103 Gebderová struktura společnosti I. 07.07.2014 14 2 742

Mediální studia a žurnalistika

zpět nahoru
ZUR293 Management a marketing multimédií 21.05.2013 1 59
ZUR142 Kyberkultura 16.01.2012 1 79
ZUR427 Mediální projekt a produkt 17.01.2013 1 82
ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích 07.07.2014 1 189
ZUR110 Úvod do teorie masové komunikace: historické proměny výzkumu mediálních účinků 07.07.2014 1 234
ZUR279 Kapitoly z dějin světových médií I 17.02.2013 2 322
ZUR106 Úvod do digitálních médií 25.01.2011 3 510
ZUR135 Metody a techniky výzkumu médií 09.01.2011 7 619
ZUR130 Úvod do zpravodajství (dílna) 23.05.2013 2 689
ZUR105 Úvod do žurnalistiky 27.06.2010 1 980
ZUR731a Úvod do teorie masové komunikace 10.06.2012 4 1 128
ZUR138 Úvod do studia kultury 09.07.2013 3 1 411
ZUR999 Bakalářská zkouška 03.12.2011 3 2 228
ZUR104 Úvod do mediálních a komunikačních studií 03.12.2011 4 3 044
ZUR139 Úvod do studia dějin médií 10.06.2012 5 3 255

Mezinárodní vztahy

zpět nahoru
MVZ104 Česká zahraniční politika 13.01.2011 7 724

Politologie

zpět nahoru
POL 209 Polit.a sociální hnutí 06.04.2012 3 3
POL209 Politická a sociální hnutí 06.04.2012 3 10
POL 104 Úvod do politologie 23.05.2013 10 105
POL180 Politická filozofie 15.02.2012 1 205
POL234 Konflikty a světová politika I. (1914-1945) 04.01.2011 1 348
POL196 Základy politologie pro nepolitology 27.01.2012 2 608

Psychologie

zpět nahoru
PSY 124 Psychologie handicapu 07.07.2014 1 0
PSY743 Psychologie adolescentů 07.07.2014 1 41
PSY701 Uvedení do psychologie 07.07.2014 2 45
PSY227 Praktikum raného vývoje 29.11.2010 1 70
PSY269 Dějiny psychologie (denní studium) 11.06.2015 1 96
PSY710 Psychologie výchovy a vzdělávání 07.07.2014 1 100
PSA_004 Matematické a statistické metody pro psychology I 10.11.2010 1 119
PSY747 Motivace dětí ve škole 20.01.2011 5 147
PSY155 Psychologie kreativity 10.11.2010 2 168
PSY175 Základy psychopatologie 10.11.2010 1 172
PSY253 Rozhovor a pozorování v psychologii 16.01.2012 2 188
PSY146 Duševní hygiena 10.11.2010 3 249
PSY143 Psychologie adolescentů 10.11.2010 1 256
PSY130 Základy neurověd 20.01.2011 5 318
PSY118 Metodologie psychologie - kvalitativní přístup 01.06.2010 1 342
PSY111 Metody personální práce 11.12.2012 2 419
PSY260 Aplikovaná vývojová psychologie 07.06.2011 2 458
PSY251 Aplikovaná psychologie osobnosti 04.01.2011 1 465
PH0151 Historie vývoje myšlení věd o člověku 31.12.2010 1 472
PSY707 Sociální psychologie I 07.07.2014 2 507
PSY252 Statistická analýza 2 05.01.2011 2 603
PSY259 Základy psychometriky 22.05.2012 2 624
PSY201 Řešení konfliktů 26.05.2011 3 775
PSY128 Psychologie v běžném životě 07.07.2014 4 859
PSY255 Psychologie individuálních rozdílů 10.01.2012 4 925
PSY151 Kulturní antropologie 24.12.2012 5 1 169
PSY258 Obecná psychologie - metakognice 17.06.2011 5 1 189
PSY110 Psychologie výchovy a vzdělávání 04.01.2012 3 1 266
PSY109 Aplikovaná sociální psychologie 21.05.2012 4 1 363
PSY142 Psychologie soužití v manželství a rodině 18.12.2012 6 1 989
PSYSTA Státnice 03.07.2012 6 2 676
psy108 sociální psychologie 2 10.03.2013 6 2 988
PSY761 Dějiny psychologie 07.07.2014 6 3 163
PSY102 Psychlogie osobnosti 10.06.2012 7 3 537
PSY112 Metodologie psychologie (kvantitativní přístup) 07.07.2014 7 3 655
PSY113 Fyziologie člověka 07.07.2014 10 4 552
PSY104 Vývojová psychologie II 10.06.2012 12 4 825
PSY101 Uvedení do psychologie 17.02.2013 14 5 709
PSY105 Psychologie kognitivních procesů 25.12.2012 16 5 725
PSY106 Psychologie emocí a motivace 27.05.2012 12 6 284
PSY107 Sociální psychologie I 07.07.2014 14 6 468
PSY103 Vývojová psychologie I 10.06.2012 22 6 732
PSY117 Statistická analýza dat 07.07.2014 24 8 988

Sociální antropologie

zpět nahoru
SAN101 Úvod do sociální antropologie 09.11.2013 1 155
SAN104 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí 02.03.2010 1 182
SAN102 Kritická interpretace náboženství 02.03.2010 2 327
SAN234 Antropologie Intimity 28.05.2011 1 347
SAN777 Sex, intimita, antropologie 18.12.2011 3 809

Sociální politika a sociální práce

zpět nahoru
SPR122 Sociální práce s rodinami 02.02.2015 1 77
SPR119 Kvalitativní výzkum 02.02.2015 1 94
SPR209 Sociální deviace pro SPR 05.01.2015 1 95
SPP204 Politika sociálních služeb 18.12.2011 1 132
SPR105 Sociální právo 23.05.2013 1 154
SPR101 Úvod do sociální práce 06.12.2012 1 196
SPP809 Teorie a politika pracovního trhu 20.01.2011 1 209
SPR128 Základy psychologie pro SPR 24.12.2012 1 291
SPP807 Etika v práci s lidmi 20.01.2011 2 304
SPR207 Sociální problematika menšin 06.12.2012 3 328
SPR118 Kvantitativní výzkum 08.06.2013 1 368
SPP219 Sociologie pro sociální politiku a sociální práci 24.05.2011 1 399
SPR132 Statistika 21.01.2013 3 433
SPP111 Filosofie a etika v sociální práci 02.02.2015 4 505
SPR104 Základy práva 13.12.2012 3 725
VPL810 Evaluační výzkum 17.06.2012 1 1 044
SPR103 Teorie a metody sociální práce 31.05.2013 9 1 682
SPP102 Sociální politika 07.07.2014 7 3 214

Sociologie

zpět nahoru
SOC169 Seminář k Sociologii umění 27.01.2011 1 24
SOC188 Město: místo, prostor, společnost 17.01.2013 3 48
SOC709 Demografie 15.05.2012 2 106
SOC195 Mestá a sociálna zmena 21.02.2011 2 122
SOC707 Metody výzkumu v sociologii 10.06.2012 1 155
SOC143 Sociologie bydlení a bytová politika 29.12.2011 2 259
SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology 20.11.2012 1 487
SOC183 The Sociological Imagination and the Development of Social Thought 26.05.2011 2 505
SOC154 Sociologie umění 28.11.2010 2 508
SOC751 Výběrová šetření v sociologii 24.01.2011 2 716
SOC156 Rasa, etnicita a sebeurčení v sociologické teorii a praxi 28.10.2012 6 1 009
SOC151 Výběrová šetření v sociologii 24.01.2011 2 1 193
SOC108 Statistická analýza dat 16.03.2013 6 2 879
SOC106 Metodologie sociálních věd 10.06.2012 3 2 946
SOC107 Metody výzkumu v sociologii 10.06.2012 4 3 165
SOC109 Demografie 15.05.2012 6 4 264
SOCSTA Státnice 11.06.2012 17 5 417
SOC105 Klasické sociologické teorie 23.01.2015 9 6 724
SOC103 Obecné sociologické teorie 07.07.2015 21 10 748
SOC101 Úvod do sociologie 13.12.2012 17 11 780