Rodina serverů muny.cz:


Hlavní menu


Newsletter

Pokud si přejete dostávat informace o vývoji serveru, stačí vyplnit email a kliknout (pro registrované automaticky).


Registrujte se!

Pro stahování souborů a spřístupnění dalších služeb je nutné se zaregistrovat!

Zaslat zapomenuté heslo e-mailem


RSS feed

Po registraci můžete použít RSS feed nejnovějších aktualizací. Existuje i možnost vlastního feedu sledovaných předmětů.

Anketa

Momentálně neprobíhá žádná anketa.

Nabídka práce

Content marketing specialista

Pravidlo "obsah je král" není pro tebe jen vznešenou frází v hipsterských konferencí a kávových sedánků. Víš, že za kvalitním obsahem je velký kus tvrdé a systematické práce. Pokud jsi schopný tvořit obsah pro webové prezentace, sociální sítě, newslettery a zároveň vyhodnocovat výkon obsahové strategie, buď naším králem obsahu.

Co očekáváme od nového pracovníka:

 • perfektní češtinu
 • kreativní uvažování
 • houževnatost v překonávání překážek
 • neustálé sebevzdělávání se
 • schopnost spolupracovat v týmu
 • znalost správy sociálních sítí
 • zkušenosti s Google Analytics nebo jinými analytickými nástroji
 • zkušenosti s online PR
 • zkušenosti s direct mailingem
 • schopnost kupeckých počtů a práci s tabulkovým editorem
 • organizovanou osobnost

Místo: Brno

Více informací na www.cognito.cz.


Přeskočit na navigaci


Výuka a studijní materiály

prefixy: Bezpečnostní a strategická studia, Celofakultní, Environmentální studia, Evropská studia, Genderová studia, Mediální studia a žurnalistika, Mezinárodní vztahy, Politologie, Psychologie, Sociální antropologie, Sociální politika a sociální práce, Sociologie

kód název aktualizace soubory downloads

Bezpečnostní a strategická studia

zpět nahoru
BSS101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií 22.02.2017 18 1 503
BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií 22.02.2017 1 9
BSS151 Zbrojní politika 11.06.2015 1 35

Celofakultní

zpět nahoru
CJVA2 Angličtina 2 10.05.2010 1 639
vpl149 Základy teorie organizace a řízení 07.03.2013 1 248

Environmentální studia

zpět nahoru
ENS101 Přehled environmentálních rizik 26.11.2012 2 309
ens107 Dějiny přírodních věd 06.04.2013 1 76
ENS116 Zoologický přehled 09.07.2015 2 51
ENS118 Botanický přehled 07.07.2015 1 25
ENS247 Uvedení do biologie 30.10.2012 1 90
HEN404 Základy geografie 07.07.2014 1 19
HEN577 Příroda a kultura 31.05.2010 1 77

Evropská studia

zpět nahoru
EVS101 Moderní politické dějiny Evropy 24.01.2013 1 216
EVS104 Evropská integrace 07.07.2014 1 90
EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky 20.09.2011 1 478

Genderová studia

zpět nahoru
GEN 103 GSS I. 07.07.2014 1 8
GEN101 Sociologické teorie genderu 13.05.2011 1 734
GEN102 Historie ženského hnutí a feminismu 16.01.2012 1 155
GEN103 Gebderová struktura společnosti I. 07.07.2014 14 2 828
GEN105 Gender a právo čR a EU 07.07.2014 1 60
GEN135 Světový film z aspektu gender a feministické teorie 16.01.2012 2 409
GEN503 Genderová struktura společnosti 10.06.2012 15 2 189
GEN504 Metodologie výzkumu genderové problematiky 04.06.2012 1 174
GEN506 Genderová struktura společnosti II. 07.07.2014 1 107

Mediální studia a žurnalistika

zpět nahoru
ZUR104 Úvod do mediálních a komunikačních studií 03.12.2011 4 3 074
ZUR105 Úvod do žurnalistiky 27.06.2010 1 998
ZUR106 Úvod do digitálních médií 25.01.2011 3 513
ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích 07.07.2014 1 231
ZUR110 Úvod do teorie masové komunikace: historické proměny výzkumu mediálních účinků 07.07.2014 1 246
ZUR130 Úvod do zpravodajství (dílna) 23.05.2013 2 810
ZUR135 Metody a techniky výzkumu médií 09.01.2011 7 629
ZUR138 Úvod do studia kultury 09.07.2013 3 1 569
ZUR139 Úvod do studia dějin médií 10.06.2012 5 3 490
ZUR142 Kyberkultura 16.01.2012 1 82
ZUR279 Kapitoly z dějin světových médií I 17.02.2013 2 326
ZUR293 Management a marketing multimédií 21.05.2013 1 63
ZUR427 Mediální projekt a produkt 17.01.2013 1 84
ZUR731a Úvod do teorie masové komunikace 10.06.2012 4 1 140
ZUR999 Bakalářská zkouška 03.12.2011 3 2 268

Mezinárodní vztahy

zpět nahoru
MVZ101 Úvod do mezinárodních vztahů 22.02.2017 1 1
MVZ104 Česká zahraniční politika 13.01.2011 7 741

Politologie

zpět nahoru
POL 104 Úvod do politologie 23.05.2013 10 107
POL 209 Polit.a sociální hnutí 06.04.2012 3 3
POL180 Politická filozofie 15.02.2012 1 211
POL196 Základy politologie pro nepolitology 27.01.2012 2 611
POL209 Politická a sociální hnutí 06.04.2012 3 10
POL234 Konflikty a světová politika I. (1914-1945) 04.01.2011 1 351

Psychologie

zpět nahoru
PH0151 Historie vývoje myšlení věd o člověku 31.12.2010 1 479
PSA_004 Matematické a statistické metody pro psychology I 10.11.2010 1 127
PSY 124 Psychologie handicapu 07.07.2014 1 0
PSY101 Uvedení do psychologie 17.02.2013 14 5 851
PSY102 Psychlogie osobnosti 19.05.2017 8 3 838
PSY103 Vývojová psychologie I 10.06.2012 22 7 237
PSY104 Vývojová psychologie II 10.06.2012 12 4 932
PSY105 Psychologie kognitivních procesů 25.12.2012 16 6 018
PSY106 Psychologie emocí a motivace 27.05.2012 12 6 989
PSY107 Sociální psychologie I 22.02.2017 15 6 559
psy108 sociální psychologie 2 10.03.2013 6 3 185
PSY109 Aplikovaná sociální psychologie 21.05.2012 4 1 516
PSY110 Psychologie výchovy a vzdělávání 04.01.2012 3 1 270
PSY111 Metody personální práce 11.12.2012 2 425
PSY112 Metodologie psychologie (kvantitativní přístup) 22.02.2017 8 3 711
PSY113 Fyziologie člověka 07.07.2014 10 4 582
PSY117 Statistická analýza dat 07.07.2014 24 9 525
PSY118 Metodologie psychologie - kvalitativní přístup 01.06.2010 1 357
PSY128 Psychologie v běžném životě 07.07.2014 4 876
PSY130 Základy neurověd 20.01.2011 5 346
PSY142 Psychologie soužití v manželství a rodině 18.12.2012 6 1 997
PSY143 Psychologie adolescentů 10.11.2010 1 276
PSY146 Duševní hygiena 10.11.2010 3 255
PSY151 Kulturní antropologie 24.12.2012 5 1 178
PSY155 Psychologie kreativity 10.11.2010 2 187
PSY175 Základy psychopatologie 10.11.2010 1 176
PSY201 Řešení konfliktů 26.05.2011 3 781
PSY227 Praktikum raného vývoje 29.11.2010 1 70
PSY251 Aplikovaná psychologie osobnosti 04.01.2011 1 468
PSY252 Statistická analýza 2 05.01.2011 2 614
PSY253 Rozhovor a pozorování v psychologii 16.01.2012 2 198
PSY255 Psychologie individuálních rozdílů 10.01.2012 4 944
PSY258 Obecná psychologie - metakognice 17.06.2011 5 1 324
PSY259 Základy psychometriky 22.05.2012 2 720
PSY260 Aplikovaná vývojová psychologie 07.06.2011 2 477
PSY269 Dějiny psychologie (denní studium) 11.06.2015 1 158
PSY701 Uvedení do psychologie 07.07.2014 2 47
PSY707 Sociální psychologie I 07.07.2014 2 516
PSY710 Psychologie výchovy a vzdělávání 07.07.2014 1 102
PSY743 Psychologie adolescentů 07.07.2014 1 50
PSY747 Motivace dětí ve škole 20.01.2011 5 148
PSY761 Dějiny psychologie 07.07.2014 6 3 353
PSYSTA Státnice 03.07.2012 6 2 819

Sociální antropologie

zpět nahoru
SAN101 Úvod do sociální antropologie 22.02.2017 2 160
SAN102 Kritická interpretace náboženství 02.03.2010 2 356
SAN104 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí 02.03.2010 1 184
SAN234 Antropologie Intimity 28.05.2011 1 452
SAN777 Sex, intimita, antropologie 18.12.2011 3 811

Sociální politika a sociální práce

zpět nahoru
SPP102 Sociální politika 07.07.2014 7 3 519
SPP111 Filosofie a etika v sociální práci 02.02.2015 4 540
SPP128 Základy psychologie pro SPSP 22.02.2017 1 0
SPP204 Politika sociálních služeb 18.12.2011 1 141
SPP219 Sociologie pro sociální politiku a sociální práci 24.05.2011 1 443
SPP807 Etika v práci s lidmi 20.01.2011 2 331
SPP809 Teorie a politika pracovního trhu 20.01.2011 1 229
SPR101 Úvod do sociální práce 06.12.2012 1 200
SPR103 Teorie a metody sociální práce 31.05.2013 9 1 841
SPR104 Základy práva 22.02.2017 4 743
SPR105 Sociální právo 23.05.2013 1 184
SPR118 Kvantitativní výzkum 08.06.2013 1 427
SPR119 Kvalitativní výzkum 02.02.2015 1 103
SPR122 Sociální práce s rodinami 02.02.2015 1 83
SPR128 Základy psychologie pro SPR 22.02.2017 4 303
SPR129 Aplikace psychologie pro SPR 26.05.2017 1 2
SPR132 Statistika 21.01.2013 3 447
SPR207 Sociální problematika menšin 06.12.2012 3 344
SPR209 Sociální deviace pro SPR 05.01.2015 1 133
VPL810 Evaluační výzkum 17.06.2012 1 1 062

Sociologie

zpět nahoru
SOC101 Úvod do sociologie 13.12.2012 17 12 060
SOC103 Obecné sociologické teorie 07.07.2015 21 11 483
SOC105 Klasické sociologické teorie 23.01.2015 9 6 894
SOC106 Metodologie sociálních věd 10.06.2012 3 3 257
SOC107 Metody výzkumu v sociologii 10.06.2012 4 3 471
SOC108 Statistická analýza dat 16.03.2013 6 2 990
SOC109 Demografie 15.05.2012 6 4 680
SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology 22.02.2017 3 512
SOC143 Sociologie bydlení a bytová politika 29.12.2011 2 263
SOC151 Výběrová šetření v sociologii 24.01.2011 2 1 207
SOC154 Sociologie umění 28.11.2010 2 513
SOC156 Rasa, etnicita a sebeurčení v sociologické teorii a praxi 28.10.2012 6 1 020
SOC161 Historická sociologie 22.02.2017 1 1
SOC169 Seminář k Sociologii umění 27.01.2011 1 24
SOC183 The Sociological Imagination and the Development of Social Thought 26.05.2011 2 505
SOC188 Město: místo, prostor, společnost 17.01.2013 3 49
SOC195 Mestá a sociálna zmena 21.02.2011 2 123
SOC707 Metody výzkumu v sociologii 10.06.2012 1 178
SOC709 Demografie 15.05.2012 2 113
SOC751 Výběrová šetření v sociologii 24.01.2011 2 720
SOCSTA Státnice 11.06.2012 17 5 656