Rodina serverů muny.cz:


Hlavní menu


Newsletter

Pokud si přejete dostávat informace o vývoji serveru, stačí vyplnit email a kliknout (pro registrované automaticky).


Registrujte se!

Pro stahování souborů a spřístupnění dalších služeb je nutné se zaregistrovat!

Zaslat zapomenuté heslo e-mailem


RSS feed

Po registraci můžete použít RSS feed nejnovějších aktualizací. Existuje i možnost vlastního feedu sledovaných předmětů.

Anketa

Momentálně neprobíhá žádná anketa.

Nabídka práce

Content marketing specialista

Pravidlo "obsah je král" není pro tebe jen vznešenou frází v hipsterských konferencí a kávových sedánků. Víš, že za kvalitním obsahem je velký kus tvrdé a systematické práce. Pokud jsi schopný tvořit obsah pro webové prezentace, sociální sítě, newslettery a zároveň vyhodnocovat výkon obsahové strategie, buď naším králem obsahu.

Co očekáváme od nového pracovníka:

 • perfektní češtinu
 • kreativní uvažování
 • houževnatost v překonávání překážek
 • neustálé sebevzdělávání se
 • schopnost spolupracovat v týmu
 • znalost správy sociálních sítí
 • zkušenosti s Google Analytics nebo jinými analytickými nástroji
 • zkušenosti s online PR
 • zkušenosti s direct mailingem
 • schopnost kupeckých počtů a práci s tabulkovým editorem
 • organizovanou osobnost

Místo: Brno

Více informací na www.cognito.cz.


Přeskočit na navigaci


Výuka a studijní materiály

prefixy: Bezpečnostní a strategická studia, Celofakultní, Environmentální studia, Evropská studia, Genderová studia, Mediální studia a žurnalistika, Mezinárodní vztahy, Politologie, Psychologie, Sociální antropologie, Sociální politika a sociální práce, Sociologie

kód název aktualizace soubory downloads

Bezpečnostní a strategická studia

zpět nahoru
BSS151 Zbrojní politika 11.06.2015 1 36
BSS101 Úvod do bezpečnostních a strategických studií 22.02.2017 18 1 531
BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií 22.02.2017 1 20

Celofakultní

zpět nahoru
CJVA2 Angličtina 2 10.05.2010 1 644
vpl149 Základy teorie organizace a řízení 07.03.2013 1 273

Environmentální studia

zpět nahoru
HEN577 Příroda a kultura 31.05.2010 1 77
ENS247 Uvedení do biologie 30.10.2012 1 96
ENS101 Přehled environmentálních rizik 26.11.2012 2 313
ens107 Dějiny přírodních věd 06.04.2013 1 76
HEN404 Základy geografie 07.07.2014 1 19
ENS118 Botanický přehled 07.07.2015 1 25
ENS116 Zoologický přehled 09.07.2015 2 51

Evropská studia

zpět nahoru
EVS126 Evropská unie - základní fakta a milníky 20.09.2011 1 514
EVS101 Moderní politické dějiny Evropy 24.01.2013 1 232
EVS104 Evropská integrace 07.07.2014 1 91

Genderová studia

zpět nahoru
GEN101 Sociologické teorie genderu 13.05.2011 1 779
GEN102 Historie ženského hnutí a feminismu 16.01.2012 1 158
GEN135 Světový film z aspektu gender a feministické teorie 16.01.2012 2 414
GEN504 Metodologie výzkumu genderové problematiky 04.06.2012 1 175
GEN503 Genderová struktura společnosti 10.06.2012 15 2 215
GEN103 Gebderová struktura společnosti I. 07.07.2014 14 2 877
GEN 103 GSS I. 07.07.2014 1 9
GEN105 Gender a právo čR a EU 07.07.2014 1 63
GEN506 Genderová struktura společnosti II. 07.07.2014 1 119

Mediální studia a žurnalistika

zpět nahoru
ZUR105 Úvod do žurnalistiky 27.06.2010 1 1 019
ZUR135 Metody a techniky výzkumu médií 09.01.2011 7 631
ZUR106 Úvod do digitálních médií 25.01.2011 3 514
ZUR104 Úvod do mediálních a komunikačních studií 03.12.2011 4 3 127
ZUR999 Bakalářská zkouška 03.12.2011 3 2 273
ZUR142 Kyberkultura 16.01.2012 1 83
ZUR139 Úvod do studia dějin médií 10.06.2012 5 3 500
ZUR731a Úvod do teorie masové komunikace 10.06.2012 4 1 145
ZUR427 Mediální projekt a produkt 17.01.2013 1 85
ZUR279 Kapitoly z dějin světových médií I 17.02.2013 2 331
ZUR293 Management a marketing multimédií 21.05.2013 1 64
ZUR130 Úvod do zpravodajství (dílna) 23.05.2013 2 840
ZUR138 Úvod do studia kultury 09.07.2013 3 1 572
ZUR108 Publicistické žánry v tištěných médiích 07.07.2014 1 246
ZUR110 Úvod do teorie masové komunikace: historické proměny výzkumu mediálních účinků 07.07.2014 1 270

Mezinárodní vztahy

zpět nahoru
MVZ104 Česká zahraniční politika 13.01.2011 7 803
MVZ101 Úvod do mezinárodních vztahů 22.02.2017 1 18

Politologie

zpět nahoru
POL234 Konflikty a světová politika I. (1914-1945) 04.01.2011 1 352
POL196 Základy politologie pro nepolitology 27.01.2012 2 611
POL180 Politická filozofie 15.02.2012 1 213
POL209 Politická a sociální hnutí 06.04.2012 3 10
POL 209 Polit.a sociální hnutí 06.04.2012 3 3
POL 104 Úvod do politologie 23.05.2013 10 107

Psychologie

zpět nahoru
PSY118 Metodologie psychologie - kvalitativní přístup 01.06.2010 1 361
PSA_004 Matematické a statistické metody pro psychology I 10.11.2010 1 128
PSY143 Psychologie adolescentů 10.11.2010 1 278
PSY146 Duševní hygiena 10.11.2010 3 262
PSY155 Psychologie kreativity 10.11.2010 2 189
PSY175 Základy psychopatologie 10.11.2010 1 179
PSY227 Praktikum raného vývoje 29.11.2010 1 71
PH0151 Historie vývoje myšlení věd o člověku 31.12.2010 1 480
PSY251 Aplikovaná psychologie osobnosti 04.01.2011 1 477
PSY252 Statistická analýza 2 05.01.2011 2 658
PSY130 Základy neurověd 20.01.2011 5 359
PSY747 Motivace dětí ve škole 20.01.2011 5 154
PSY201 Řešení konfliktů 26.05.2011 3 787
PSY260 Aplikovaná vývojová psychologie 07.06.2011 2 481
PSY258 Obecná psychologie - metakognice 17.06.2011 5 1 337
PSY110 Psychologie výchovy a vzdělávání 04.01.2012 3 1 305
PSY255 Psychologie individuálních rozdílů 10.01.2012 4 989
PSY253 Rozhovor a pozorování v psychologii 16.01.2012 2 210
PSY109 Aplikovaná sociální psychologie 21.05.2012 4 1 522
PSY259 Základy psychometriky 22.05.2012 2 730
PSY106 Psychologie emocí a motivace 27.05.2012 12 7 014
PSY103 Vývojová psychologie I 10.06.2012 22 7 287
PSY104 Vývojová psychologie II 10.06.2012 12 5 014
PSYSTA Státnice 03.07.2012 6 2 858
PSY111 Metody personální práce 11.12.2012 2 464
PSY142 Psychologie soužití v manželství a rodině 18.12.2012 6 2 003
PSY151 Kulturní antropologie 24.12.2012 5 1 217
PSY105 Psychologie kognitivních procesů 25.12.2012 16 6 286
PSY101 Uvedení do psychologie 17.02.2013 14 5 979
psy108 sociální psychologie 2 10.03.2013 6 3 202
PSY113 Fyziologie člověka 07.07.2014 10 4 731
PSY117 Statistická analýza dat 07.07.2014 24 9 603
PSY 124 Psychologie handicapu 07.07.2014 1 1
PSY128 Psychologie v běžném životě 07.07.2014 4 911
PSY701 Uvedení do psychologie 07.07.2014 2 62
PSY707 Sociální psychologie I 07.07.2014 2 528
PSY710 Psychologie výchovy a vzdělávání 07.07.2014 1 113
PSY743 Psychologie adolescentů 07.07.2014 1 51
PSY761 Dějiny psychologie 07.07.2014 6 3 379
PSY269 Dějiny psychologie (denní studium) 11.06.2015 1 160
PSY107 Sociální psychologie I 22.02.2017 15 6 679
PSY112 Metodologie psychologie (kvantitativní přístup) 22.02.2017 8 3 822
PSY102 Psychlogie osobnosti 19.05.2017 8 3 852

Sociální antropologie

zpět nahoru
SAN104 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí 02.03.2010 1 190
SAN102 Kritická interpretace náboženství 02.03.2010 2 356
SAN234 Antropologie Intimity 28.05.2011 1 454
SAN777 Sex, intimita, antropologie 18.12.2011 3 812
SAN101 Úvod do sociální antropologie 22.02.2017 2 198

Sociální politika a sociální práce

zpět nahoru
SPP807 Etika v práci s lidmi 20.01.2011 2 333
SPP809 Teorie a politika pracovního trhu 20.01.2011 1 232
SPP219 Sociologie pro sociální politiku a sociální práci 24.05.2011 1 443
SPP204 Politika sociálních služeb 18.12.2011 1 155
VPL810 Evaluační výzkum 17.06.2012 1 1 070
SPR101 Úvod do sociální práce 06.12.2012 1 249
SPR207 Sociální problematika menšin 06.12.2012 3 348
SPR132 Statistika 21.01.2013 3 473
SPR105 Sociální právo 23.05.2013 1 185
SPR103 Teorie a metody sociální práce 31.05.2013 9 1 855
SPR118 Kvantitativní výzkum 08.06.2013 1 428
SPP102 Sociální politika 07.07.2014 7 3 529
SPR209 Sociální deviace pro SPR 05.01.2015 1 133
SPP111 Filosofie a etika v sociální práci 02.02.2015 4 561
SPR119 Kvalitativní výzkum 02.02.2015 1 124
SPR122 Sociální práce s rodinami 02.02.2015 1 93
SPP128 Základy psychologie pro SPSP 22.02.2017 1 6
SPR104 Základy práva 22.02.2017 4 776
SPR128 Základy psychologie pro SPR 22.02.2017 4 343
SPR129 Aplikace psychologie pro SPR 26.05.2017 1 3

Sociologie

zpět nahoru
SOC154 Sociologie umění 28.11.2010 2 513
SOC151 Výběrová šetření v sociologii 24.01.2011 2 1 209
SOC751 Výběrová šetření v sociologii 24.01.2011 2 721
SOC169 Seminář k Sociologii umění 27.01.2011 1 24
SOC195 Mestá a sociálna zmena 21.02.2011 2 123
SOC183 The Sociological Imagination and the Development of Social Thought 26.05.2011 2 505
SOC143 Sociologie bydlení a bytová politika 29.12.2011 2 277
SOC109 Demografie 15.05.2012 6 4 680
SOC709 Demografie 15.05.2012 2 115
SOC106 Metodologie sociálních věd 10.06.2012 3 3 265
SOC107 Metody výzkumu v sociologii 10.06.2012 4 3 473
SOC707 Metody výzkumu v sociologii 10.06.2012 1 180
SOCSTA Státnice 11.06.2012 17 5 676
SOC156 Rasa, etnicita a sebeurčení v sociologické teorii a praxi 28.10.2012 6 1 023
SOC101 Úvod do sociologie 13.12.2012 17 12 116
SOC188 Město: místo, prostor, společnost 17.01.2013 3 49
SOC108 Statistická analýza dat 16.03.2013 6 3 082
SOC105 Klasické sociologické teorie 23.01.2015 9 6 914
SOC103 Obecné sociologické teorie 07.07.2015 21 11 487
SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology 22.02.2017 3 548
SOC161 Historická sociologie 22.02.2017 1 1